Här använder vi ett språkmaterial ”konsonantdalen”

    Sortering av glaspärlor, färg o form, antal tränar både språk o matematik

    Ilka lådan med rim 

    Konstruktion av olika rymdskepp