Leken bearbetar barnets egna erfarenheter och 
    upplevelser. 

    Lugna aktiviteter av olika slag, barnen fick själva välja.

    När man blir gömnd under löven gäller det att ha mössan 
    ner över ögonen så inte grusen kommer i ögonen.

    Filurens egna helvetesgap där prov på modighet i 
    att hoppa visades upp!! 

    Hjälpa till i köket är populärt, få ta ansvar och klara 
    Uppdraget stärker både självförtroendet och självkänslan.