Igår var Filurens pedagoger på föreläsning kring
bra iPad-appar att använda i förskolans verksamhet.
Såklart var vi tvungna att testa….
Detta är från Pic collage!

 

 

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö
som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.”
Lpfö-98, rev 2010