På Filuren tycker vi det är viktigt att arbeta mycket med trygghet,
empati, samarbete och likabehandling. Vi är många olika barn
och vuxna på Filuren, men är ändå lika på så många sätt…

Utedag med nya kompisar att hålla och lära känna.

Omplåstring av skadat finger är väldigt intressant och väcker empati …

… såklart måste doktorskunskaperna provas i leken sedan.

Besök av Tofta förskolas utegrupp – så roligt att få träffa ”nygamla” kompisar igen!
Trädklättring – flera kompisar på liten yta!

Fiskespel utomhus, vem är på tur?

Olika stora …

… men ändå lika!

Är man större kan man hjälpa den som är mindre!

Många bilar på rad att dela på två kompisar!

Äppelplockning i en av Filurfamiljernas trädgård…

… leder till smaskigt mellanmål!