Det är med stor glädje vi kan meddela att
Sjöbo kommun gett oss ett positivt besked.

Filurens förskola öppnar i Scoutgårdens
lokaler den 1 augusti 2012.

När vi startat vår verksamhet kan du följa oss här!


VÄLKOMMEN