Tejpa är inte helt lätt, hur delar man det? 

    Flygande polismotorcykel

    Skriva, rita, härma, hjälpa varandra, samtal av olika slag är några inslag när barnen ritar.

    Josse o Annika är ute på helikoptertur

    Dansshow , härmar varandra i olika danssteg