❤️Här är Filurens barnråd❤️
I Filurens barnråd ingår de ”äldsta” barnen, de som är 5 år på hösten och 6 år på våren med förskolechefen som också är sammankallande. Vi träffas första onsdagen i varje månad. FN:s barnkonvention säger i Artikel 3 – Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Läroplan för förskolan Lpfö 18 säger – Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet art påverka sin situation. 👫👫👫👫