Idag har vi äntligen fått ett nytt uppdrag från våra Babblar, så spännande !

Uppdraget berör vårt prioterade mål för vårterminen, pojkar och flickor ska på Filurens förskola ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågornochbintressennutan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.

”Vuxnas sätt att bemöta ickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma ickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt.” Lpfö – 98, rev. 2016

Det blev hårt arbete både under förmiddagen och eftermiddagen för att ta itu med Babblarnas uppdrag.
Det ska bli spännande att se vad Babblarna tycker om vad vi har gjort och vad dem ger oss för uppdrag nästa gång.