Idag har vi med dem äldre barnen arbetat med alfabetet och alla bokstäver 🔠

Barnen har fått bygga sina namn med kapplastavar. ⭐️ Vissa barn hade mer intresse av att bygga vidare på alfabetet medans andra var mer intresserade av att konstruera med kaplastavarna 🛠
Oavsett vad barnen valde var recensionerna ”det var jätteroligt”😃🤩💝