Under gårdagens utflykt till Filurbacken gjorde barnen en spännande upptäckt – Babba hade gömt sig under en gran!

Med sig hade han ett brev från Babblarna med två nya uppdrag

Våra otroligt duktiga ljud-letare satte genast igång B-jakten och hittade massor av B-saker
Bär, blommor, bajs, barr, bark, björk, blad, björnbär, bilar var några av de nya upptäckterna.
Vi hittade även några S-ljudsaker….

”Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation”
Lpfö-98, rev 2016