Idag byggde vi hus till Babblarna av duplo.

    Fantasi och samarbete blev till fina hus och rolig lek.

    Böckerna är härligt att få läsa i både själv o tillsammans. 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Lpfö98