Lilla gänget älskar Babblarna. Lyssna, koncentrera sig, vänta på sin tur, gemenskap, 

    våga prata i grupp o öva på att forma munnen ger språkfärdigheter. 

    Vilket namn tillhör vem! 

   Pojke 2 1/2 år, ” Diddi” svarar han direkt. 
    Hur läser du det? Undrar fröken.
    ” där står Diddi” säger pojken o pekar på namnet. Han knäckte koden direkt o såg att namnen 
     Var färgkodade. 

 

    Nu kommer babbel figurena fram och barnen får var sin, när vi sagt namnet så placeras
    figuren vid rätt namn.

    Efter 30 min av undersökande och koncentrerande så avslutade vi! 

    Så inspirerande o engagerade så små barn kan vara både både för kompisar o fröknar.

    Efteråt så försvann alla in i sin egen lilla lekvärld.