De stora legoklossarna är bra som balansstenar. 

    Balans o mod krävs för att hoppa

    

    Titt ut! Vilket bra gömställe

 

    Vi tränar på att ha en samling där man säger sitt namn och lyssnar på varandra

 

    Klossarna kan även förvandlas till bilväg.