🤩Äntligen har Barnrådet för ht 2022 vt 2023 på Filurens förskola haft sitt första möte 🥳 barnrådet består av de äldsta barnen barnen födda 2017 och den äldsta fröken, Annika 😉
Artikel nr 3 FNs barnkonventionen – Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn 🧸
Ett beslut som togs idag och var enhälligt är att nästa tisdag den 20 september blir det PYJAMASPARTY på Filuren 🎉