Eget intiativ av barnen att sjunga om bockarna bruse 🐏🐑😍 ”vi hitta inte alla bockarna i djurlådan men vi hitta olika storlekar på djuren” och sedan löste dem bockarna på sitt fantasifulla sätt. Genom leken bearbetar barnen sina upplevelser 💖

Så härligt när barnen samarbetar och kommer på fina idéer under dagen so, de tagit med sig från tidigare aktiviteter. ❤️💛