Idag har 3-4 år pratat om Barnkonventionen ⭐️💙💛

Det står att de vuxna ska lyssna på barnen och beakta deras åsikter och tankar. 🌼

Vi har pratat om vad barn behöver för att må bra så som ” mat, dricka, vila, lek, värme, föräldrar” barnen hade stor kunskap om vad de behöver för att känna värme och trygghet. 🧡

Vi pratade även om att känna trygghet, vi gick en trygghetsvandring nere i källaren där varje barn fick säga sin känsla vid olika rum/platser. Vi fröknar använder oss av detta som ett verktyg för att få veta varför det känns som det gör och vad vi kan göra för att hjälpa barnet att förstärka barnens trygghet här på Filuren. Trygghet är en oerhört viktig punkt som vi prioriterar väldigt högt. 💙