🤩I dag har vi haft Filurens förskolas första Barnråd hösten 2019👑

I barnrådet ingår de barn som fyller 5 år detta året (2019) ⭐️

Annika är ordförande och sammankallande.📝

Barnen i barnrådet hösten 2019 och våren 2020 känner sig så ”stora o stolta” över att få ingå i vårt demokratiska råd med inflytande över sin utbildning. Men det är inte alltid lätt att vara på möte, man blir trött av alla diskussioner, att lyssna på vad alla har att säga och över att inte de andra ”tycker som jag”.  Vi lär oss samarbeta genom demokratiska former, lyssna på varandra för att få fakta och skapa en förståelse över vad inflytande är.🤓

Nytt för i år är att barnrådet har ett litet rosa ”hus” som barnen har dekorerat, där finns även ett foto på barnen som ingår i rådet. I huset finns också en förslagslåda där Alla barnen på Filurens förskola kan lämna in önskemål och förslag på aktiviteter, mellanmålstips och ”festligheter” ja egentligen finns det inga begränsningar på önskemål o förslag, mer än möjligtvis ekonomin.😉

1 januari 2020 blir FNs barnkonvention lag och här är en av de viktiga artiklarna: 

artikel 3 • Barnets bästa ska komma i första rummet utifrån beslut som påverkar barnen. 💖