Barnen inspirerar varandra att använda bokstäver och siffror på många olika sätt. De härmar, spelar spel, skriver, läser och pratar och frågar mycket. Detta får även de yngre barnen intresserade. 

    Att lära av varandra ger glädje! 

    

    ”Vilka bokstäver är det på den där?”