1-2 åringar 😍

Idag har Doddo visat oss kompisbilder som Doddo har fotograferat på barnen. Fotot visar på hur vi gör bra kompissaker som barnen gör mot varandra. 💖

Doddo visar och pratar i samlingarna som vi har om vad som händer på bilderna. ☀️ Det blir verkligt för barnen när de ser foto på sig själv eller kompisen.❤️

Tillsammans skapar vi en medvetenhet kring hur man är en bra kompis utifrån barnens egna erfarenheter.🌸

Vi avslutade med att leka ”kom alla mina Filurer” ”hur då?” ” som en elefant” det var härligt att många av barnen vågade hjälpa till att ropa på sina kompisar. 🤗🤩