Teknik o öga hand koordination 

    Ansvar lägga tillbaka snusen i sin låda. 

    Frisör ta hand om en kompis o vänta på sin tur

 

    Sjunga  mod att uppträda för andra 

   Mekaniker vilken skruv o mutter passar var

    Pussel – öga hand koordination, se formen o hitta rätt lucka 

    Hjälpa till – sopa gör barnen gärna 

    Lära av varandra, samtala o lösa problem tillsammans som uppstår i spelet. 

    Rollekar – hundarna har fått ett fint bo, kreativt att använda sig av alla lådorna för att skapa 

    ett bo.