Barnen älskar att vara ute och har inga problem med att hitta något att göra. 

    De leker, samspelar, utmanar, fantiserar, hjälper varandra, utforskar sin närmiljö på nya sätt 
    om och om igen. Detta ger barnen trygghet och kan då utveckla  sin roll i gruppen och hur man 
    fungerar i olika situationer, sociala samspelet.