Under eftermiddagen igår hade vi några experiment som berörde kemisk reaktion. Vi pratade tillsammans med barnen vad kemsik reaktion betyder och barnen hade många bra idéer om hur olika saker kunde ske i de olika experimenten. 

                                        Coca-Cola och mentos experimentet! 
                                             Vulkanutbrotts experimentet!

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om  … enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.” Lpfö – 98 rev. 2016