Filurens 5 åringar har tillsammans med Annika startat ett barnråd. Här kan barnen

ta upp saker som de önskar ska finnas på förskolan både material eller regler.