Vi har fortsätt skapa instrument tillsammans med de yngre barnen. Alla barn har själv fått måla sitt instrument och sedan valt vad som ska finnas i och skapar ljud när man skakar den. 
Nästa gång ska vi äntligen testa våra fina egna instrument. 😀

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.” Lpfö – 98, rev. 2016

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö – 98, rev. 2016