I veckan har de yngsta barnen fått möjlighet att skapa fritt med vattenfärg. Barnen tyckte det var kul att få måla, både på pappret och på sig själv 🙂


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Lpfö -98, rev. 2016