De yngre barnen har haft härliga utedagar i gumparp där vi har hittat spännande djur, bajs och svampar som vi har fått tittat nog på. Vi har även passat att träna vår motorik när visar klättrat upp och ner för alla roliga backar som där finns. 
Så gott med lite majskaka som ger en lite mer energi så man orkar upptäcka mer under sin första utedagar med Filuren.

Vi hittade goda björnbär på vägen som vi fick stanna och smaka av.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.” Lpfö-98, rev. 2016

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.” Lpfö-98, rev.2016