Idag har alla 3-5 åringar haft dialogisk högläsning. Dialogisk högläsning i förskolan är en metod där pedagogen aktivt engagerar barnen i en konversation kring en text som läses högt. Målet är att främja barnens språkliga utveckling, lyssnarkompetens och textförståelse. Detta uppnås genom att barnen blir aktiva deltagare i läsupplevelsen snarare än passiva mottagare.

Under två veckors tid har 4-5 åringarna tidigare varit med på dialogisk högläsning. Då har 4-åringarna läst boken Groda, glasstrut, pinne och 5-åringarna har läst boken Räventyret.

Men idag fick alla barnen höra samma bok Kakorna är slut och det var första gången som 3 åringarna var med. Kakorna är slut är samma bok som alla 4-5 åringarna fick som gåva av biblioteket genom läsprojekt ”Läsa för livet”. Barnen är så engagerad och nyfikna och ställer massa frågor om boken under tiden vi läser och efter boken ☺️.

Här kommer barnen egna ord om högläsnings stunden:
”Vi läste kakorna är slut, det var så mysigt, vi fick dingla på vindspelet, boken handlade om godisregn, det var tokigt att ugnen åt upp alla kakorna”.