Idag har barnen fått välja vad de ville göra under dagen, det blev en del olika aktiviteter. 


”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.” 
Lpfö – 98, rev. 2010