Vi som inte gjorde kronor lekte o byggde. 

    Att hoppa från klossarna kräver koncentration o balans, en utmaning. 

    ” kolla en pika, jag har byggt en pangare”

    Olika laster på traktorvagnen, lasta på och av och hjälpas åt att koppla vagnen rätt.