Härligt att se när de äldre barnen startar upp två olika lekar på var sitt håll och de yngre 

    kollar in och plötsligt så är de med i leken. Två lekar som blir till en där alla är med och 
    de yngre kommunicerar med de äldre för att kolla av vilka lekregler som finns, lyssnar 
    in vad som sägs.