Ett sätt att bygga upp trygghet är att via bus och lek komma närmre barnen. 

    De bjuder in på sina villkor och vi vuxna visar att vi respekterar dem. 
    Att bli kittlad är en uppskattad lek. Vissa vill kolla på hur det går till 
    och när barnet känner sig redo så kommer det fram till den vuxne 
    och vill bli kittlad.