Idag har Babba 🤎 hälsat på 1-2 åringarna och läst en bok om barnkonventionen 🙌🏻 alla är lika värda och lika värdefulla ❤️
Babba står för språk och därför vill vi presentera Babba tillsammans med högläsning kring barnkonventionens fina lag och budskap ❤️ att läsa för barn är en viktigt del i deras språkutvecklingen 🤩