Limpistolen är varm o man kan bränna sig som man genom erfarenhet 

    fick lära sig..

    En gemnsamm naturtavla valde barnen att göra

    Hur mycket lim behövs? 

    Limmet torkar snabbt så man kan inte tveka på var man vill sätta sakerna

    Koncentration krävs för att inte få varm lim på fingrarna

   Så här fin blev resultatet!