Idag på förmiddagen fick de allra minsta barnen prova på att måla med fingerfärg.

Det var med entusiasm vi tillsammans entrade skaparrummet men att bli erbjuden färg utan några penslar gjorde oss både skeptiska och tveksamma.
Kladdiga blev vi men roligt var det! Speciellt när väl penslarna kom fram till slut. Det roligaste var nog kanske ändå att få bada i vasken efteråt. 
Utdrag ur läroplanen Lpfö 98 rev 2016: 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapandeförmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformer så som i bild (…)