Idag har vi startat vårt projekt att skapa egna instrument. 
Barnen har själv fått välja om de vill skapa sitt instrument av en toarulle, hushållsrulle eller mjölkförpackningar. Därefter fick barnen måla sitt blivande instrument i valfria färger. 


”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö – 98, rev.2016

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” Lpfö-98, rev. 2016