Idag har en del av barnen jobbat med matteburkarna nere i källaren. 
Alla barnen fick känna, klämma och skaka på buken för att gissa vilken siffra det var vi skulle jobba med. 
Åhh, det var 3 spindlar i den..

 

Vi räknar hur många ben 1 spindel har, hur många ben 2 spindlar har och hur många ben 3 spindlar har tillsammans? 
”3 spindlar har 24 ben tillsammans” 

Sedan fick vi räkna hur många tår vi har tillsammans alla filurer tillsammans. Vi kom ända upp till 90 st.


”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring.” Lpfö -98, rev. 2016