”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar” 
Lpfö-98, rev 2010
Idag jobbar barnen indelat flickor/pojkar! Här är de äldsta flickorna med matematikmaterial – många väljer att sortera och tränar då bl a taluppfattning och förmågan att se och skapa mönster. 
Sortering av djur utifrån djurarterna
Sortering av kulor och pärlor utifrån färgerna
Sortering av kortlek utifrån färger
”Metaformer” som tränar logiskt tänkande, ökar förmågan att lösa problem och koncentrationsförmågan.