Här jobbar vi med matematik

Att sortera djur i olika kategorier tränar barnet att upptäcka likheter och skillnader.

Likaså att sortera glaskulorna i olika färger.

Mekanobygge utvecklar både finmotoriken och fantasin.
Att konstruera stora skapelser med kaplastavarna tränar både mönstertänkande, finmotoriken och fantasin!