Färg o form som ska läggas på rätt ställe efter ledtrådar, hjärngympa! 

   

    Först sorteras formerna så man har rätt att arbeta med, här sorteras dom efter färg

   Och här sorteras de efter formerna

    Skapa med lera ger känslan för form

    Sorteringsdjur kan man sortera efter djursort, färg och antal

    Hur man väljer att sortera är väldigt individuellt och barnen inspirerar varandra

    Olika djur i mitten, benämner vilka olika djursorter som finns

    Spela spel ger övning i turtagning! Vänta på sin tur, följa regler och hitta startegier.

    Bygga lego ger övning i att konstruera