Med hjälp av materialet ”Matteburkar” arbetar och diskuterar barnen kring olika storleksförhållanden. Längst-kortast, kortare än – längre än, äldre-yngre mm. 

Flera intressanta funderingar komer fram:
Är de största byxorna alltid dyrast?

Är det de äldsta barnen som har längst byxor?
Stämmer längden på byxorna med åldern på barnet? 
Hur ser vi vem som är längst? 
Varför har man så olika längd på sina byxor när man är lika gamla?
Mycket fniss och skratt när byxorna skulle mätas o benen blev bara. 
Storleksordning efter byxornas längd – hur stämde det med barnens teorier?
Från längst till kortast – hur stämmer det med åldern på barnen?
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att med ord berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.”
Lpfö-98, rev 2010