Idag delade vi upp barnen i två grupper1-2 åringar o 3-5 åringar. 

  De skiftades om att arbeta med matematik på olika sätt både med knopp o kropp.
 
matematik upptäckte barn med hjälp av olika material som klossar, pärlor, askar och trästavar,                                          barnen bygger modeller av verklighetens mönster. 

 Barn kan På ett lekfullt sätt upptäcka matematik inom områden som gäller jämförelser,                                                                              ordning eller geometriska former, sker en avgörande förberedelse för att kunna förstå                                           betydelsefulla principer för grundläggande matematik. 


    När barnet pekräknar kan barnet märka att talet växer och blir större