Det finns många sätt att arbeta med matematik på, här är två av sätten som vi använt oss av denna veckan. 


Mycket intressant att se vilken kompis som är längst, samt att se vilka som behöver använda flest klossar? Är det den kompisen som är längst. 


Så spännande att se vad matteburken innehåller, idag var det två bebisar. Vi pratar om siffran två, hur ser den ut, vilka kroppsdelar finns det två av. Sen kollar vi var siffran 2 befinner sig på tallinjen.

”Förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, re ektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.” Lpfö – 98, rev. 2016
” Förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.”  Lpfö – 98, rev. 2016