Fler barn som är sugna på lite bokstavsmålning. 
Det är inspirerande att stå två och två när man målar 
”Vilken bokstav målar du?” ”Den med sälen…”
Stor koncentration krävs för att inte måla ovanpå 
bokstäverna utan bara runtomkring!