Friskis o Svettis är ett roligt material som utmanar motoriken och konsten att utföra 

    instruktionerna som ges på cd- skivan

    Ro ro liten båt…

    Alla ställen är bra 

 

    Iaktta är viktigt så man vet hur det fungerar

    Dinosaurier kommer

    Gå med händerna ut i sidan

    Spring med händerna ut i sidan