Barnen i åldern 3-5 år gick på en fantastisk musikföreställning. Uppdraget var att hitta musikens innersta kärna, var finns den?

Barnen fick följa med på en äventyrspromenad där vi hjälptes åt att hitta musikens innersta kärna- 
som finns inut i oss! 

    Barnen satt fängslade av musik och sång som vi 
    Fick höra på resan efter musikens kärna inom oss!

    Det krävs inte mycket för att få så många intresserade
    av det man gör. Bara att lyfta ett galler! 

    Trötta ben behöver en paus. En apelsin mer ger ny 
    energi så vi kommer upp om backen!