Bokstavslådan, vilken sak börjar på bokstaven jag fick upp? Kompisarna ger en ledtråd 

    om man har svårt att komma på. 

    

    Rimlådan, vad rimmar på får? Aha tår! 

    

    Babblarna, dessa populära figurer av liten som stor. Sagoläsning med Babbelböckerna och 
    avslutning med musik o dans.