”Alla som hör mig nu pussar en gång, alla som hör mig nu pussar två gånger..” 😘

Detta inleder vi ofta med när vi vuxna vill ha barnens uppmärksamhet, nu har även barnen börjat använda sig av detta.

Här är två tjejer som vill ha uppmärksamhet från sina kompisar då de har fått uppdraget att presentera dagens lunch för sina kompisar.

Stolta tjejer med ett stort tålamod berättar för sina kompisar in i detalj om dagens lunch.🥘🍲

De bjuder fram två kompisar åt gången för de ska kunna ta i lugn och ro utan en lång och stökig kö också säger de: ” vi tar sist för vi säger ju vem som ska få komma fram”