Först så klättrar vi upp på stolen och välter ut all pennorna, det blir lättare att se vilka färger 
    som finns. Intresset för vad kompisen gör är stort.