På utedagen för våra stora barn hände idag något spännande….

Alla entusiastiska barn letade o letade efter S-saker…
Stock, snöre, spår, sten, spindel, spindelnät, skalbagge, Sam, svamp var bara några ord som barnen ljudande fram!
Sedan var det såklart många sugna barn som ville ljuda fram, stava och skriva alla ord vi upptäckt! Stolta barn blev resultatet!