Vår praktikant hade Fröskola tillsammans med barnen. Många av filurerna har redan fått hem sina frön och även hunnit skörda av sin odling. Vilket växande intresse det blev, massor av inspiration. Så nu är barnen laddade inför vårens sådd hemma. 

Efter varje gång man hade sått något så fick man reflektera över sitt lärande genom att rita något om fröerna eller hur man trodde att fröerna skulle se ut när de hade växt upp.

Hela odlingprojektet avslutades med en skördefest där vi smakade på alla skott som växt upp. Barnen fick även en medalj från Filirens Fröskola som de stolt hade på sig näst intill hela dagen.


” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur…
Förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. ” Lpfö – 98 rev. 2016